บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

ไฟฟ้าสถิตย์ช๊อต ไฟฟ้าสถิตย์ช๊อตในออฟฟิต

05-06-2560 08:34:02น.

ทำไหม ?  อากาศเย็นจึงทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต เช่นตาม ออฟพิตต่างๆ ที่เปิดแอร์เย็นๆ ก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้

เรามาเริ่มกันเลย

หลักการเกิดไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต เกิดจากการเสียดสี ของวัสดุ สองชนิด และเกิดการและเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากัน  ด้านหนี่งมีประจุบวกมากด้านนึ่งประจุลบมาก ดังรูปแสดงด้านบน เกิดการไม่สมดุจ ดังนั้นประจุไฟฟ้าทั้งสองต้องการสมดุจ จึงพยายามถ่าย เท ประจุ เพื่อให้เกิดสมดุจ จึงเกิดเหตุ การ ไฟฟ้าสถิตย์ ช๊อต เกิดขึ้น อุปมา เหมือน มีน้ำอยู่สองถัง  และมี ท่อต่อเชื่อมน้ำทั้งสองถัง    ถ้าเราเติมน้ำถังใดถังหนึ่งให้มากกว่าอีกถังหนึ่ง  สักพักน้ำ จะไหลจากถังที่มีมากกว่า ไปถังที่มีนัอยกว่าจนระดับเท่ากัน หรือเรียกว่าสมดุจ ไม่มีถังใดมากน้อยกว่ากัน  ประจุไฟฟ้าบวกลบ ก็เหมือนน้ำทั้งสองถัง   ถังหนึ่งแทนประจุบวกและถังหนึ่งแทนประจุลบ ถ้าอันไหนมีมากกว่าก็ จะไหลไปอีกอันเพื่อให้เกิด สมดุจเป็น หลักธรรมชาติ แต่การเดินทางของไฟฟ้า เร็วมากกว่าเรากระพริบตาอีก จีงเรียก ไฟช็อต พอเราเข้าใจหลักการเกิด ไฟฟ้าสถิตย์แล้วนะครับ

ทำไหมอากาศเย็นและแห้งจึงมีปัญหาไฟฟ้าสถิต  และ ทำไหมไฟฟ้าสถิตจึงช๊อตเราได้

อุณหภูมิกับความชื้นมีผลอย่างมากกับการเกิดไฟฟ้าสถิต    ห้องแอร์เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย การทำให้อากาศเย็นนั้นหลักการคือนำความร้อนออกมาจากอากาศก็จะเกิดความเย็น  ความร้อนในอากาศถูกนำพามาโดยไอน้ำ เมื่อความร้อนลดลง ไอน้ำในอากาศก็ลดลงด้วย ทำให้อากาศแห้งมีความชื้นน้อย และเป็นที่มาของการเกิด ไฟฟ้าสถิต   ตามธรรมชาติถ้าอากาศมความชื้นสูง หรือ มีไอน้ำมาก เวลา เกิดการเสียดสี ของวัสดุและมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้าที่เกิดก็จะไหลหรือถ่ายเทประจุไปรวมตัวกับประจุที่อยู่กับไอน้ำในอากาศ ทำให้ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิด ไม่มีมากพอที่ช็อตอะไรได้ แต่ถ้าไอน้ำในอากาศน้อย เพราะถูกดูดไปพร้อมความร้อน ในขณะทำความเย็น เพื่อทำให้อากาศเย็นลง  ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะถ่ายเทไปไหนได้ก็เกิดความสามัคคีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเกิดเป็นพลังอย่ามาก สามารถจะ ช๊อต หรือ spark ได้ ดังที่เรา พบ และ ประสบ ตามห้าง หรือ ออฟฟิต ต่างๆ นั้นเอง

เสื้อผ้าที่เราสวมใส่หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ ก็เป็น สามารถเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ เข่น เรา สวมเสื้อ ที่เป็นวัสดุที่ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต  แล้วเกิดการ ขยับ เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะวิ่ง เดิน ขยับตัว ล้วนแต่ ทำให้เกิดไฟฟ้า สถิตย์ได้ทั้งนั้น 

การป้องกัน

1.       ลดอุณหภูมิแอร์ ไมให้เย็นจนเกินไป

2.       ความชื้นในห้องต้องมีพอสมควร

3.       เสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ เป็นวัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้