บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

การเลือกใช้เครื่องรัดเหล็ก

05-06-2560 08:34:02น.
หลักการและวิธีการเลือกใช้เครื่องรัดเหล็กพืด

การเลือกใช้เครื่องรัดเหล็กพืดเพือ่การรัดเหล็กหรือสิ่งของต่างๆ ที่ต้องการความแน่นหนามากๆนั้น จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดว่า สิ่งที่เราต้องการรัดนั้น เป็นแบบไหนเพื่อที่จะได้เลือก เครื่องรัดเหล็กได้อย่างถูกต้องปัจจัยที่เราควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจนั้นเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 
1. เราใช้เครื่องรัดบ่อยแค่ไหน  เพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องความคุ้มค่าของเครื่องรัดเหล็ก
2. สิ่งที่เราต้องการัดนั้นรูปทรงเป็นอย่างไร เช่น  กลม  เรียบแบน  เป็นเหลี่ยมไหม หรือ เหล็กคอยส์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องชนิดของเครื่องรัดเหล็ก
3. เราต้องการรัดแน่นมากน้อยขนาดใหน รัดมีดังสิ่งที่ เพื่อเป็นการประกอบเรื่องขนาดของเครื่องรัดเหล็ก
4. เราต้องการเครื่องรัดเหล็กระบบไหน เช่นเครื่องรัดเหล็กระบบมือโยก เครื่องรัดเหล็กระบบลม หรือเครื่องรัดเหล็กระบบระบบไม่ใช้กิ๊บ 
5. เราต้องการความรวดเร็วในการรัดเหล็กขนาดไหน

หลังจากที่เราบ่งบอกความต้องการของเราได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเครื่องรัดเหล็กพืดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องใช้ และคุ้มค่า