บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

การเลือกเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ให้ตรงตามที่ต้องการ

05-06-2560 08:34:02น.
การเลือกเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ให้ตรงตามความต้อง

มีหลายท่านยังไม่สามารถที่จะเลือกใช้เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ให้ตรงกับความต้องการได้เนื่องจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ ก่อนที่จะเลือกเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลักการของการเลือกเครื่องวัดไฟฟาสถิตย์ คือ
1. สิ่งที่เราต้องการวัดต้องการวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ เป็น โวลท์ หรือวัดค่าออกเป็นความต้านทาน มีหน่วยเป็น โอมห์ 
2. เราต้องการวัดว่าวัสดุนั้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่ หรือ ต้องการรู้ว่า มีไฟฟ้าสถิตย์ อยู่เท่าไร
3. การวัดไฟฟ้าสถิตย์โดยหลักการต้องวัดเป็น โวลท์ ส่วนการวัดค่าออกมาเป็น ค่าความต้านทานนั้น จะเป็นการวัดว่าวัสดุนั้น เป็นวัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการวัดที่เรียกว่าค่าความต้านทานพื้นผิว
4. ค่าไฟฟ้าสถิตย์ที่เราต้องการวัด หรือ ค่าความต้านทานสูงสุดที่เราต้องการรู้ จำเป็นเพื่อการเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม
5. วัสดุ หรือ จุดที่เราต้องการวัดไฟฟ้าสถิตย์เป็นแบบไหน

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหลักเบื้องต้นเพื่อประกอบการซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์