บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

การเลือกเครื่องรัดสายพลาสติกหรือเครื่องรัดสายเหล็ก

05-06-2560 08:34:02น.
การเลือกใช้งานเครื่องรัดสายพลาสติกหรือเลือกการใช่งานเครื่องรัดสายเหล็ก

ปัจจุบันการค้าขายเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากมีการตชค้าเสรีมากมาย ดังนั้นการขั้นส่งสินค้าจึงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการแพ็คสินค้าหรือการรัดด้วยสายเหล็กหรืดรัดสินค้าด้วยสายเหล็กเพื่อการรัดสินค้าให้แน่นอยู่ในสภาพที่พร้อมขนส่ง และไม่เกิดการเสียหายระหว่างการขนส่งจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการใช้สายรัดพลาสติกและสายเหล็กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาไม่สูงมาก และ สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นเราจะมาพิจารณากันว่า การเลือกเครื่องรัดและสายรัดนั้นควรมีข้อการเลือกพิจารณาอย่างไรบ้าง สิ่งที่เราควรคำนึงถีงในการเลือกใช้เครื่องรัดสายพลาสติกหรือเครื่องรัดสายเหล็ก สิ่งที่เราต้องดูประกอบเบื้องต้นเพื่อประกอบการใช้งานเครื่องรัดสายพลาสติกหรือเครื่องรัดสายเหล็กมีอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้เครื่องรัดเหล็ก หรือ เครื่องรัดสายพลาสติกคือ

1. สินค้าที่เราต้องการรัดนั้นเป็นสินค้าประเภทไหน เช่น เป็นเหล็ก เป็นไม้ เป็นกระดาษ เป็นพลาสติก
2. สิ่งที่เราต้องการรัดนั้นรัดแล้วเกิดความเสียหายได้หรือไม่ เช่น เราใช้เครื่องรัดเหล็ก กับ งานที่เป็นพลาสติก หรือโลหะอ่อน เช่นอลูมิเนียม อาจเกิดความเสียหายกับชิ้นงานได้
3. การรัดสินค้าความถี่ในการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างใช้ประจำหรือนานๆใช้ เพื่อเลือเครื่องรัดให้เหมาะสม
4. แรงดึงที่เราต้องการใช้มากน้อยแคไหน
5.น้ำหนักสินค้าที่ต้องการรัดด้วยสายรัดเหล็กหรือสายรัดพลาสติก
6. การรัดสินค้าอยู่กับที่หรือต้องเคลื่อนที่ ไม่แน่นอน
7. งบประมาณที่ต้องพิจารณา

ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการที่เราจะพิจารณาว่า เราจะเลือกเครื่องรัดสายหรือว่าเครื่องรัดสายพลาสติกเป็นแบบไหน ท่นสามารถติต่อข้อข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ บริษัท โฟร์โทรนิคส์ 02-914-2075 02-053-8308 หรือ  086-331-2488 หรือ  [email protected]