บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

ทันตแพทยสภายืนยันเครื่องเอ็กเรย์ฟันปลอดภัยต่อประชาชน

04-09-2560 12:33:18น.
ทันตแพทยสภายืนยันเครื่องเอ็กเรย์ฟันปลอดภัยต่อประชาชนโดยการแสดงการทดสอบการวัดรังสีโยใช้เครื่องวัดรังสีที่มีคุณภาพสูงเชื่อถือได้มีแหล่งที่มาหรือการผลืตที่อเมริกา เป็นสินค้านำเข้าจากอเมริการจัดจำหน่ายโดยบริษัทโฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด