บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

บทความ

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร ไฟฟ้าสถิตเกิดได้อย่างไร ไฟฟ้าสถิตป้องก้นอย่างไร

05-06-2560 08:34:02น.

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร ?

      ไฟฟ้าสถิต (Static electricity หรือ Electrostatic Charges) คือ ปริมาณประจุไฟฟ้า บวกและลบที่ค้างอยู่บนพื้นผิววัสดุมีไม่เท่ากันและไม่สามารถที่จะไหลหรือถ่ายเทไปที่อื่นๆ ได้เนื่องจากวัสดุนั้นเป็นฉนวนหรือเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า จะแสดงปรากฎการณ์ในรูปการดึงดูด,การผลักกันหรือเกิดประกายไฟ

ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกันหรือเสียดสีกันของวัสดุสองชนิดที่เป็นฉนวนและหลังจากนั้นมีการแยกวัสดุทั้งสองออกจากกัน ซึ่งวัสดุนั้นอาจจะเป็น ของแข็ง , ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ เมื่อมีวัสดุทั้งสองชนิดเป็นฉนวนมีการสัมผัสกันหรือเสียดสีกันจะมีประจุบางส่วน( Electrons) จะถูกถ่ายโอนจากวัสดุฉนวนชิ้นหนึ่งไปสู่วัสดุฉนวนอีกชิ้นหนึ่ง และเมื่อฉนวนทั้งสองชิ้นถูกแยกออกจากกัน ประจุดังกล่าวไม่อาจจะกลับไปยังวัสดุฉนวนเดิมได้ ดังนั้นประจุดังกล่าวจะไม่สามารถเคลื่อนที่ในวัสดุฉนวนได้ จึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิต

ปริมาณหรือความรุนแรงที่เกิดการเสียดสี ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

1. ชนิดของวัสดุทั้งสอง

2. ความแรงของการเสียดสีหรือสัมผัส และ ระยะเวลาในการสัมผัสหรือเสียดสี

3. ความชื้นสัมพัทธ์ ยิ่งมีค่าความชื้นต่ำ ยิ่งเกิดการถ่ายเทประจุมาก,สะสมประจุได้ง่าย เช่นในฤดุหนาวไฟฟ้าสถิตย์จะเกิดง่ายกว่า ฤดู ฝน ที่มีความชื้นสูง

4. ลักษณะพื้นผิวของวัสดุทั้งสอง (เรียบ, ขรุขระ, ฯลฯ)

ป้องก้นไฟฟ้าสถิตอย่างไร

เพื่อควบคุมไฟฟ้าสถิต  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้     
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน ให้ทนต่อไฟฟ้าสถิต
 เท่าที่เป็นไปได้ 
 2.  ลดหรือขจัดเหตุในการเกิดไฟฟ้าสถิต มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น 
           -พื้น
 / วัสดปูพื้น  
                    - 
ความชื้นของอากาศในห้อง
           เก้าอี้ 
                    -
 รองเท้า 
            
ชุดที่สวมใส่ 
                     - วิธีทำความสะอาด 

   3.สลายไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้น 

    - วิธีการคือการต่อสายดิน เป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นให้มีศักดิ์เป็นศูนย์ (0)เท่ากับพื้นดิน เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตได้โดยการให้พนักงานในสายการผลิตใช้ สายรัดข้อมือ การใช้กระเบื้องยางปูพื้นชนิด  

    - ใช้เครื่องทำลายหรือสลายไฟฟ้าสถิตตามชิ้นงาน ทำให้ค่าประจุเป็นกลาง ซึ่งชิ้นงานดังกล่าวสามารถนำไปผลิตหรือประกอบในขั้นตอนอื่นๆ โดยปราศจากไฟฟ้าสถิตที่ชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างมั่นใจ โดยเครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่ในตลาดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตที่ดีควรมีค่า Ion Balance ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีระยะการกระจายประจุในวงกว้างรวมถึงความรวดเร็วในการทำลายไฟฟ้าสถิตที่จะทำให้เกิด Productivity ได้สูงสุด อุปกรณ์การทำลาย หรือสลายไฟฟ้าสถิต มีหลายแบบขึ้นอย่างกับลักษณะการใช้งานของ พื้นที่ 

สอบถามข้อมูลเกียวกับไฟฟ้าสถิต ที่ 

บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด

MB : 086-331-2488

Office : 02-914-2075

E mail : [email protected]

www.fourtronic.com