บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข digital thermometer

เป็นเครื่องวัดความร้อน หรือ อุณหภูมิ ที่แสดงค่าเป็นตัวเลข และ สามารถต่อเชื่อมกับ คอมพิวเตอร์ เพื่อ แสดงค่าเป็นกราฟ ได้ และสามารถ เก็บข้อมูลหรือค่าที่อ่านไว้ได้
แสดง 1-12 จาก 13 รายการ