บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดส้ญญานแสง Fiber Optic test equipment

เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับวัด หรือทดสอบสัญญานแสง หรือ สัญญาน fiber ดป็นอุปกรณ์ที่ สามารถพกพาได้สะดวก เคลื่อนที่ได้ง่าย ใช้งานงา่ยไม่ยุ่งยาก ราคาประหย้ด สามารถจัดหามาใช้ไดโดยไม่สิิ้นเปลืองมากเกินไป
แสดง 1-12 จาก 12 รายการ