บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

รับสอบเทียบเครื่องวัดรังสี Radiation calibration

เครื่องวัดรังสี หรือ เครื่องสำรวจรังสีเป็น เครื่องมือวัดที่จะทำให้ทราบการ รั่วไหลของรังสี ดังนั้นเครื่องมือ ที่ทำการวัดต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำและ เชื่อถือได้เพราะมีผลกระทบโดยตรง ต่อร่างกายและ สุขภาพของผู้ใช้งาน เครื่องมือเครื่องจักรที่เกียวข้องกับรังสีนั้น ทางบริษัทโฟร์โทรนิคส์ มีความยินดี แจังให้ทราบว่า ทางเรารับบริการเพื่อทำการสอบเทียบ หรือ รับดำเนินการ calibrateเครื่องวัดรังสี ทุกแบบทั้งแบบ เข็ม และ แบบ ตัวเลข สามารถสอบถามบริการได้ตามที่อยู่ของบริษัท สอบเทียบเครื่องวัดรังสี,รับแคลเครื่องวัดรังสี,รับสอบเทียบเครื่องวัดรังสี,รับคาริเบทเครื่องวัดรังสี,แคลเครื่องวัดรังสี,รับสอบเทียบเครื่องวัดรังสี,รับคาริเเบทเครื่องวัดรังสี,การคาริเบทเครื่องวัดรังสี

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ