บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องมือวัดจากเยอรมัน Salutron Geramany brand

Salutron เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดจากประเทศเยอรมัน ที่ผลิตเครื่องมือวัดที่มี คุณภาพและ ประสิทธิภาพสูง เป็น ที่ยอมรับไปทั่วโลกว่า สินค้าที่ผลิตจากเยอรมัน เป็นของที่ดี ทนทาน คุ้มค่า Salutron มีการผลิตเครื่องมือวัด ที่ใช้กับงานหลากหลาย เช่น Coating thickness gauge เป็นเครื่องวัดสี หรือวัดสีเคลือบวัสดุ ที่สามารถวัดได้ทั้ง ที่เป็นแบบโลหะและอโลหะ 
Hardness tester คือ เครื่องวัดความแข็ง หรือ เครื่องทดสอบความแข็งของเหล็ก หรือวัสดุเทียมเหล็กที่มีให้เลือกหลายรุ่นตามความต้องการ
Wall thickness gauge เป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับวัดความหนาของผนัง ความหนากำแพงที่ทำจาก เหล็ก อลูมิเนียม เซรามิค หรือ โลหะต่าง
Color measuring gauge เครื่องมือวัดสี เครื่องมือวัดความเข็มของสี 
Surface roughness tester เป็นเครื่องมือวัดความเรียบของพื้นผิวของโลหะหรืออโลหะ
Tint measuring gauge เครื่องวัดกระจกรถยนต์
Gloss measuring gauge เป็นเครื่องวัดความวาวของสี หรือวัดความมันวาวของสี
Crack measuring gauge เป็นเครื่องวัดรอยแตกรอยร้าว ของเหล็ก ของอลูมิเนียม หรือของโลหะต่างในขบวนการผลิตชิ้นส่วน
Flaw detector เป็นเครื่องสำหรับตรวจสอบงานที่มีข้อบกพร่องแตกร้าว และยังสามรถวัดความหนาของผนังได้อีกด้วย 
เครื่องวัดความหนาสี, เครื่องเช็คความหนาสี,เครื่องทดสอบความหนาสี,เครื่องวัดสีเคลือบรถยนต์,เครื่องวัดสีเคลือบวัสดุ,coating thickness gauge, coating meter, coating gauge, color coating thickness meter,color coating measurement,เครื่องวัดความแข็งเหล็ก,เครื่องวัดความแข็งโลหะ,เครื่องวัดความแข็งโลหะทุกชนิด,เครื่องทดสอบความแข็ง,เครื่องเช็คความแข็งเหล็ก, Hardness tester, hardness meter, hardness measurement, hardness instrument, เครื่องวัดความหนาผนัง,เครื่องวัดความหนากำแพง,เครื่องวัดความหนาผนังเหล็ก,ผนังอลูมิเนียม,วัดความหนากำแพง,วัดความหนาเซรามิค, วัดความหนาท่อเหล็ก, wall thickness gauge,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,วัดสี,วัดความต่างสี, color measuring gauge, color meter, color instrument,เครื่องวัดความเรียบพื้นผิววัสดุ,วัดความเรียบผิวเหล็ก,วัดความเรียบผิวโลหะ,เครื่องมือวัดความเรียบผิวโลหะ, surface roughness tester, surface roughness meter, surface roughness instrument,เครื่องมือวัดกระจกรถยนต์,เครื่องวัดกระจกขณะรถเคลื่อนที่, Tint measuring gauge, tint meter,เครื่องวัดความมันวาวของสี,เครื่องวัดความแวววาวของสีรถยนต์,วัดความมันของสี, gloss measuring gauge,เครื่องวัดรอยแตก, เครื่องวัดรอยร้าว,วัดรอยร้าวโลหะ,วัดรอยแตกโลหะ, crack measuring gauge, crack instrument, crack meter, crack tester,เครื่องตรวจข้อบกพร่องของชิ้นงาน,เครื่องทดสอบรอยร้าว, รอยแตกกำแพงโลหะ, flaw detector,
แสดง 1-12 จาก 30 รายการ