บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ ESD meter

ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้เนื่องจากเป็นการเสียดสีของวัสดุสองชนิด ทำให้เกิด การแยกตัวของ ประจุไฟฟ้าบวก และลบ และทำให้เกิดควงามไม่สมดุจของไฟฟ้า ซึ่งเมื่อมี วัสดุที่สามารถ ทำให้ประจุไฟฟ้า ไหลผ่านได้เข้ามาใกล้ ไฟฟ้าสถิตย์ จะพยายามวิ่งผ่าน ในเวลาอันรวดเร็ว และเกิดความร้อนขึ้นกับวัสดุนั้น ซึ่งเป็นผลทำให้เกิด ความเสียหายกับวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ ทนทานได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิด จากไฟฟ้าสถิตย์ เราจำเป็นต้อง หาวีธี ป้องกันและ ต้องรู้ว่า ไฟฟ้าสถิตย์ มีมากแค่ไหนเพื่อที่จะำด้หาเครื่องมืออุปกรณ์มาป้องกันได้ และการจะรู้ว่าไฟฟ้าสถิต มีมากน้อเท่าใด ต้องมีเครื่องมือวัด ซึ่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์ มีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบที่ วัดเป็นโวลท์ Volt และ แบบ ที่เป็น วัดเป็นความต้านทานพื้นผิว ที่มีค่าการวัดเป็น โอมห์ ทั้งสองแบบนี้จะใช้งานต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการวัดค่าอะไร  สามารถที่ติดต่อได้ที่ บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด

Tel. 02-914-2075 MB : 086-331-2488

E-mail : [email protected]

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ ,เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องวัดESD, ESD Tester, ESD มิเตอร์, ESD meter, เครื่องวัดESD, เครื่องวัดอีเอสดี, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์,อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าสถตย์,เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์,หลักการทํางานเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์,ราคาเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต,อุปกรณ์วัด ESD,เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าสถิตย์,มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้าสถิตย์มิเตอร์,เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์,field meter,

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ