บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ x-radiation meter

ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องตรวจสอบที่ใช้รังสีเป็นแหล่งพลังงานดังนั้นการใช้รังสีนั้นมีทั้งโทษและคุณการใช้รังสีนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือผู้ปฎิบัติงาน แหล่งพลังงานที่เป็นเครื่องกำเนิดสี มีการใช้อย่างมากมายและแพร่หลายมากมายในหลายดัาน ทั้งทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ด้านทางการศึกษาวิจัย และทางด้านอุสหกรรมอาหาร ทางด้านการแพทย์ก็ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อเอ็กซเรย์ร่างกาย เอ็กซเรย์ฟัน ส่วนทาง ด้านอุตสาหกรรมก็ใช้รังสีเอ็กซเรย์ หรือ เครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray) แผงหรือแพ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ( X-ray PCB )  การเอ็กซเรย์เส้นใยเหล็กที่เสริมในยางรถยนต์  การเอ็กซเรย์กระเป๋าเดินทางเพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายที่สนามบินต่างๆ ทางด้านอุสหกรรมอาหารก็ใช้เครื่องอาบรังสี หรื่อการใช้เครื่องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจจับวัสดุ สิ่งแปลกปลอมที่ผสมอยู่ในอาหาร เครื่องมือดังกล่าวนั้นมีแหล่งกำเหนิดรังสี ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้ที่ใช้งานหรือผู้ปฎิบัติงาน ถ้าได้รับรังสีเกินมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น การใช้ เครื่องมือที่เกียวข้องกับรังสีหรือต้นกำเนิดรังสี จึงจำเป็นต้องมีการควบตุมและตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเครื่องกำเนิดรังสีอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ตามกฏหมายกำหนดให้มีต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องวัดรังสี ไม่ว่าจะเป็นรังสีประเภทใด เช่นการวัดรังสี เอ็กซเรย์ หรือ การวัดรังสีแกรมม่า เครื่องมือที่เราใช้การวัดนั้นมีทั้งแบบ ที่เป็นอยู่กับที่หรือ เรียกว่า  Fix station  หรือ แบบที่เรียกว่าเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเรียกว่า radiation survey meter ที่ทางบริษัท โฟร์โทรนิคส์ มีจำหน่ายหลายแบบ และมี ห้เลือก ทั้งแบบ เครื่องวัดรังสีแบบเข็มและเครื่องวัดรังสีแบบตัวเลข หรือ แบบ analog และแบบ digital 

เครื่องวัดรังสี , เครื่องตรวจรังสี, เครื่องทดสอบรังสี, เครื่องวิเคราะห์รังสี, เครื่องเช็ครังสี, เครื่องวัดรังสีแกรมม่า, gramma radiation, การวัดรังสีอัลฟา, alpha radiation, วัดรังสีเบต้า, beta radiation, เครื่องวัดรังสีเอ็กซ์, radiation รุ่น Inspector Radalert ,เครื่องวัดรังสีแกรมม่า, gramma radiation, เครื่องวัดรังสีอัลฟา, alpha radiation, เครื่องวัดรังสีเบต้า, beta radiation, เครื่องวัดรังสีเอ็กซ์, x-radiation, รุ่น Inspector Alert 100, ,เครื่องวัดรังสีแกรมม่า, gramma radiation, เครื่องวัดรังสีอัลฟา, alpha radiation, เครื่องวัดรังสีเบต้า, beta radiation, เครื่องวัดรังสีเอกซ์, x-radiation,,เครื่องเช็ครังสี,ตรวจสอบรังสี,เครื่องมือวัดรังสีเครื่องเอ็กซเรย์,เครื่องมือวัดรังสี,เครื่องวัดรังสี,เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี,ราคาเครื่องวัดรังสี,เครื่องสำรวจรังสี,เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล,เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล,pocket dosimeter,เครื่องตรวจรังสีประจำที่,เครื่องสำรวจรังสี,

แสดง 1-12 จาก 16 รายการ