บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Ionizer blower

Ionizer blower เป็นเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตชนิดหนึ่งในจำนวนหลายๆ รุ่นที่มีใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรม ที่มีพัดลมในตัวสามารถสามารถลดและป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ โดยพัดลมเป็นตัวนำพา ประจุไฟฟ้า จากตัวเครื่องไป เพื่อสัมผัสชิ้นงาน การเลือกใช้เครื่องกำจัด หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิต ต้องคำนึงถึงหลายด้านประกอบ

เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต,เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิต,เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิต,พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต. สลายไฟฟ้าสถิต,ป้องกันไฟฟ้าสถิต,ทำลายไฟฟ้าสถิต,ไฟฟ้าสถิต,การกำจัดไฟฟ้าสถิต,การทำลายไฟฟ้าสถิต,วิธีป้องกันไฟฟ้าสถิต,วิธีกำจัด,ตรวจไฟฟ้าสถิต,เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องล้างอีเอสดี, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์, Ionizer blower, พัดลมปล่อยประจุไฟฟ้า, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมไอออนไนเซอร์, IONIZER BLOWER, พัดลมล้างอีเอสดี, พัดลมสลาย ESD, พัดลมทำลาย ESD, พัดลมกำจัดอีเอสดี, พัดลมทำประจุไฟฟ้าเป็นกลาง, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต , พัดลมล้าง ESD, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์, Ionizer blower, เครื่อง สลายไฟฟ้าสิตย์, พัดลมสลายล้างกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ESD, Ionizer blower, เครื่องล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต, พัดลมเป่าทำลายไฟฟ้าสถิต,เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องทำประจุให้เป็นกลาง,เครื่องป้องกันไฟฟ้าบนพื้นผิว,เครื่องทำลายไฟฟ้าบนพื้นผิว,เครื่องกำจัดไฟฟ้าบนพื้นผิว,เครื่องสลายไฟฟ้าบนพื้นผิว,เครื่องทำลายประจุ,เครื่องสลายประจุ,เครื่องกำจัดประจุ,เครื่องปล่อยประจุ,เครื่องเป่าประจุ, เครื่องป้องกันESD,เครื่องทำลายESD,เครื่องกำจัดESD,เครื่องสลายESD,

แสดง 1-5 จาก 5 รายการ