บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต Ionizer overhead

พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์คือ เครื่องมือที่มีไว้สำหรับ ลดหรือป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ ไปทำลายชิ้นงาน การป้องกันหรือกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ มีหลายวิธี และ การใช้อุปกรณ์ ก็หลากหลายขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน พื้นที่การใช้งาน ดังนั้นการใช้งานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณลักษณะดังกล่าวด้วย
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต,เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิต,เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิต,เครื่องป้องกันESD,เครื่องทำลายESD,เครื่องกำจัดESD,เครื่องสลายESD,พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต,พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต,พัดลมสลายประจุไฟฟ้า,พัดลมทำลายESD,พัดลามกำจัดESD,พัดลมสลายESD,พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิต,พัดลมแขวนสลายไฟฟ้าสถิต,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิต,พัดลมแขวนสลายประจุไฟฟ้า,พัดลมแขวนทำลายESD,พัดลามแขวนกำจัดESD,พัดลมแขวนสลายESD,

แสดง 1-5 จาก 5 รายการ