บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Air gun Ionizer

Air gun ionizer หรือ ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ เป็นหนึ่งใน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีไว้สำหรับ กำจัด หรือ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ที่เกิดกับ ชิ้นงานของเรา ซึ่งลักษณะการใช้ ปืนลมนั้น จะเป็นชิ้นงานที่เราต้องการ กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ หรือ กำจัดฝุ่น ที่มีสาเหตุที่จากการเกิกไฟฟ้าสถิตย์ ถ้าเราใช้ลมเป่า อย่างเดียว ฝุ่นไม่ออกใน ขณะเดียวกันก็อาจ ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นั้นเป็นเหตุ ว่าทำไม ต้องใช้ Ionirzer Air Gun หรือ ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ 

ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,  ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมกำจัด ESD,ปืนลมกำจัดฝุ่น,ปืนลมป้องกันฝุ่น,ปืนลมสลายฝุ่น,ปืนลมทำลายฝุ่น,ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์,ปืนกำจัด ESD,ปืนกำจัดฝุ่น,,ปืนป้องกันฝุ่น,ปืนสลายฝุ่น,ปืนทำลายฝุ่น,ปืนทำลายESD, ปืนสลายESD, ปืนป้องกันESD,ปืนกำจัดESD,ปืนกำจัดฝุ่น,Ionizer Air Gun,
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ