บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว surface resistance

เครื่องมือวัดความต้านทานพื้นผิว เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบวัสดุ เพื่อจะทดสอบว่า วัสดุนั้น เป็นวัสดุ ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่ โดยค่าที่ทำการวัดจะแบ่งเป็นสามช่วง คือ

1.ช่วงการวัดที่เป็นตัวนำ ช่วง ่conductive หรือตัวนำไฟฟ้า ตั้งแต่ ศูนย์ โอมห์ ถึง น้อยกว่า 10 ยกกำลัง 5

2.ช่วงการวัดที่เป็นวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่วง ่disspative ค่าตั้งแต่ มากกว่า 10 ยกกำลัง 6 ถึง 10 ยกกำลัง 11

3.ช่วงการวัดที่เป็นวัสดุ ฉนวน(ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) ช่วง ่Insulative ค่าตั้งแต่ มากกว่า 10 ยกกำลัง 12 ขึ้นไป 

 การที่เราจะทราบได้ว่า วัสดุนั้น เช่น แผ่นโฟม แผ่นชีส แผ่นยาง แผ่นพลาสติกเป็น แผ่นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้หรือไม่ ก็ต้องมีเครื่องมือทดสอบ ที่เราเรียกว่า เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว 

เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว, เครื่องวัดesd, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์,วัดไฟฟ้าสถิตย์พลาสติก, วัดถุง ESD,Surface resistance meter, resistance meter , surface meter, surface tester, surface resistance tester, plastic tester, ESD meter, ESD tester, เครื่องมือวัดความต้านทานผิววัสดุ,เครื่องมือวัดความต้านทานวัสดุ,เครื่องวัดควาเป็น ESD วัสดุ, เครื่องมือวัดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์แผ่นพลาสติก,ไฟฟ้าสถิตย์แผ่นพลาสติก

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ