บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

คืมย้ำเหล็กพืด steel sealer

สอบถาม 086-331-2488 , 02-914-2075
คีมย้ำหรือคีมหนีบหรือเครื่องย้ำเหล็กพืด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องดึงสายเหล็ก ถ้าเป็นเครื่องรัดเหล็กแบบใช้กิ๊บ ต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ชิ้นคือ หนึ่งเครื่องดึง สองคีมย้ำหรือคีมหนีบกิ๊บ และสามเครื่องตัด หรือ กรรไกรตัดเหล็ก ซึ่งถ้าไม่มีคีมย้ำ ก็ไม่สามารถที่จะหนีบกิ๊บเพื่อให้เหล็กสองเส้นติดกันได้ดังนั้น ถ้าต้องการใช้เครื่องรัดสายแบบมือโยกหรือ manual จำเป็นต้องมีอุประกรณ์ทั้งสามแบบเพื่อรัดสายเหล็กรัดสายเหล็กได้
คีมย้ำเหล็กพืด,คีมย้ำเหล็ก,คีมย้ำกิ๊บ,ย้ำกิ๊บ,คีมหนีบเหล็กพืด,คีมหนีบเหล็ก,คีมหนีบกิ๊บเหล็ก,หนีบกิ๊บ,เครื่องย้ำเหล็ก,เครื่องย้ำเหล็กพืด,เครื่องหนีบเหล็ก,เครื่องหนีบเหล็กพืด,เครื่องหนีบกิ๊บเหล็ก,
เครื่องหนีบสายเหล็ก,หนีบสายเหล็ก,ย้ำสายเหล็ก,ย้ำกิ๊บเหล็ก,หนีบกิ๊บเหล็ก,รัดกิ๊บเหล็ก,ตัวย้ำกิ๊บเหล็ก,ตัวหนีบกิ๊บเหล็ก,ตัวรัดกิ๊บเหล็ก,
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ