บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดสารละลายในน้ำ checker

เป็นเครื่องวัดที่ใช้เป็นเครื่องตรวจสอบสารละลายที่ผสมอยู่ในน้ำ เช่น อัลคลอไรด์ แคลเซียม คลอไรด์ คลอรีน โคเมียม ไอโอไดส์ ไอออน นิคเกิล ไนเตท ไนไตร ฟอสเฟส ฟอสฟอรัส ซิลิกา Alkalinity , Chlorine free, Chlorine total, Chromium VI, Colour of water, Fluoride LR, Fluoride HR, Iodine, Iron, Nickel HR Nitrate, Nitrite, Phosphate LR, Phosphate HR, Phosphorus LR, Phosphorus HR, Silica
เครื่องวัดสารละลายในน้ำ, วัดอัลคลอไรด์ในน้ำ, วัดแคลเซียมในน้ำ, วัดคลอไรด์ในน้ำ ,วัดคลอรีนในน้ำ ,วัดโคเมียมในน้ำ ,วัดไอโอดีนในน้ำ ,วัดนิคเกิลในน้ำ ,วัดไนเตทในน้ำ, วัดไนไตรในน้ำ, วัดฟอสเฟสในน้ำ, วัดฟอสฟอรัสในน้ำ, วัดซิลิกาในน้ำ, Alkalinity , Chlorine free, Chlorine total, Chromium VI, Colour of water, Fluoride LR, Fluoride HR, Iodine, Iron, Nickel HR Nitrate, Nitrite, Phosphate LR, Phosphate HR, Phosphorus LR, Phosphorus HR, Silica
แสดง 1-12 จาก 27 รายการ