บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดความตึงเชือกหรือสายไฟ rope tension meter

เครื่องวัดความตึงเชือก สายไฟฟ้า สามารถที่จะใช้วัดความตึงเชือก ความตึงสายไฟฟ้า ความตึงเคเบิล หรือ ความตึงของสายสลิง ที่ไว้สำหรับโยกยึด เสาไฟฟ้า เสาสัญญานโทรศ้พท์ หรือเสาสูงๆ ต่าง ที่มีแรงดึงสูงๆ จำเป็นต้องวัดแรงดึง เพื่อให้ความตึงของสายไฟ สายเคเบิล หรือสายโทรศัพท์เท่ากันทุกๆด้าน ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้ถ้า ความตึงสายแต่ละเส้นไม่เท่ากัน ดังนั้นการทดสอบวัดความตึงจึงจำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้น

วัดความตึงเชือก,วัดความตึงสายไฟ,วัดความตึงสายเคเบิล,วัดความตึงสายไฟฟ้า,วัดความตึงเส้นด้าย,rope tension meter, cable tension testing,

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ