บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดรังสี CRM-100

฿0.00
CRM-100 เป็นเครื่องวัดรังสี ที่ใฃ้งานได้แบบประหยัด สามารถวัดรังสีแอลฟ่า เบต้า แกรมม่า และ รัวสีเอํกซ์ ได้
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ x-radiation meter
  • รหัสสินค้า : 000128

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดรังสี CRM-100

The CRM-100

CRM 100 เป้นเครื่องวัดรังสีที่ ใช้งานได้ทั่วไปสามารถพกพาได้สะดวกและเป็นเครื่องมือวัดรังสี x-ray เป็นเครื่องมือวัดรังสีแกรมม่า เป็นเครื่องมือวัดรังสีอัลฟ่า เป็นเครื่องมือวัดรังสี เบต้า ที่ใฃ้วัดรังสีแอลฟ่า รังเบต้า รังสีแกรมม่า และ รัวสีเอํ็กซ์ ได้ เหมือนกับ radalert 100 CRM 100 จะรายงานผลการวัดทุกๆ 3 วินาที แสดงผลเป็นตัวเลขชัดเจน สามารถเลือกหน่วยการวัดได้เป็น มิลลิโลเกน หน่วยต่อนาที หน่วยต่อวินาที และ ไมโครซีเวิส ฃ่วงการวัด 001 to 110 มิลลิโลเกน  0 to 350,000 cpm,  .001 to 110 cps, .01 to 1100  ไมโครซีเวิส

สเปคของเครื่อง:

ตัวตรวจจับ:
• Halogen-quenched ไกรเกอร์มูเลอร์ (LND712)
• Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
• Side wall is 0.012" #446 stainless steel
• สามารถตรวจวัดรังสี แอลฟา เบต้า แกรมม่า และ เอ๊กซ์เรย์ Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation

การแสดงผลแบบ :  เป็นแบบตัวเลข 4 หลัก 

 

ช่วงการวัด :

  

mR/hr: .001-110

  

CPM: 0-350,000

  

µSv/hr: .01-1,100

  

CPS: 0-3,500

  

Total: 0-9,999,000 counts

  

Timer: up to 40 hours

 

การสอบเทียบ : สอบเทียบกับ ซีเซียม 137 Cesium 137 (gamma)

ความไวต่อการวัด : 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137

ความแม่นยำ : ±10% typical; ±15% max. (mR/hr & mSv/hr modes)

การเตือน : CRM 100 ไม่มีคุณลักษณะการเตือน ถ้าต้องการแนะนำเป็นรุ่น ราด์อเริส 100

Count light: Red LED flashes with each count

เสียง : มีเสียงขณะตรวจจับ สามารถปิดเสียงได้


ต่ออุปกรณ์ภายนอก :
• สัญญานออก : เป็น สเตอริโอแจ็ค 3.5 mm ส่งสัญญานไปที่ คอมพิวเตอร์, ดาต้า ล็อกเกอร์, 
• สีญญานเข่า : เป็นโมโนแจ๊ค 2.5 mm สำหรับการสอบเทียบทางไฟฟ้า

แล่งจ่ายไฟ : ถ่าย 9-volt แอลคาไรค์ ประมาณ 2160 ชม 

ขนาดเครื่อง : 150 x 80 x 30 mm (5.9" x 3.2" x 1.2")

น้ำหนัก : 225 grams (8 oz) including battery

อุปกรณ์เลริม :  Software

 

The CRM-100

The CRM-100 is a general purpose geiger counter that measures alpha, beta, gamma, and x-radiation. Like the popular Radalert 100, the CRM-100 features a 3-second update on its digital liquid crystal display (LCD). The LCD shows the current radiation level in your choice of milliroentgens per hour from .001 to 110 or counts per minute (cpm) from 0 to 350,000. When SI units are selected, the LCD shows readings in microsieverts per hour from .01 to 1100 or counts per second (cps) from 0 to 3,500. This instrument also offers an accumulated total and timer function, up to 9,999,000 counts and 40 hours. A red LED blinks and a beeper chirps with each count (the chirp can be muted).

Use the CRM-100 to:

  • Detect the presence of ionizing radiation
  • Measure background radiation
  • Detect radiation leaks and contamination
  • Monitor changes in background radiation
  • Demonstrate principles of nuclear physics
  • Check for radioactive minerals in the earth

Specifications:

Sensor:
• Halogen-quenched Geiger-Meuller detector (LND712)
• Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
• Side wall is 0.012" #446 stainless steel
• Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation

Display: 4-digit liquid crystal display with mode indicators

 

Operating range:

  

mR/hr: .001-110

  

CPM: 0-350,000

  

µSv/hr: .01-1,100

  

CPS: 0-3,500

  

Total: 0-9,999,000 counts

  

Timer: up to 40 hours


Calibration: Cesium 137 (gamma)

Sensitivity: 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137

Accuracy: ±10% typical; ±15% max. (mR/hr & mSv/hr modes)

Alert: No alert feature. If your intended application requires a user-adjustable alert, we recommend the RAD ALERT 100

Count light: Red LED flashes with each count

Audio: Beeper chirps for each count (can be muted)

Ports:
• Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, and headphones
• Input: Mono 2.5 mm jack provides electronic calibration input

Power: One 9-volt alkaline battery; average battery life is 2160 hours at normal background, 625 hours at 1 mR/hr with beeper off

Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9" x 3.2" x 1.2")

Weight: 225 grams (8 oz) including battery

Options: Computer cable and software (IBM PC compatible)