บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดรังสี,เครื่องตรวจรังสี Radalert 100

฿0.00
เครื่องตรวจรังสี รุ่น เรสอเริดส์ 100 เป็นเครื่องวัดรังสีแบบ พกพา ใช้ในการวัดรังสีแอลฟ่า รังสีเบต้า รังสีแกรมม่า และรังสี เอ็กซเรย์
 • หมวดหมู่ : เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ x-radiation meter
 • รหัสสินค้า : 000131

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดรังสี,เครื่องตรวจรังสี Radalert 100

รายละเอียด

เครื่องวัดรังสี รุ่น Radalert® 100 

เครื่องวัดรังสีแบบตัวเลขรุ่น เรสอะเริด 100 เป็นเครื่องมือวัดรังสีประสิทะฺภาพสูงที่ผลิตจากอเมริกา ใช้งานได้อย่างทนทานนานนับคนา ที่สามารถใช้งานได้ทั่วๆไป สามารถวัด รังสีได้ 4 ช่วงรังสี คือ ช่วง รังสีแอลฟ่า รังสีเบต้า รังสีแกรมม่า และรังสีเอ็กซเรย์ หรือรังสี x-ray เครื่องวัดรังสี รุ่น Radalert 100 เป็นเครื่องที่พัฒนามาจาก รุ่น radalert 50 ทำให้มีประสิทธืภาพมากขึ้น เช่น มีการตรวจสอบรังสี 3 วินาที และ มีเมนู ที่สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าของเครื่องได้ จากการตั้งค่าที่มาจากโรงงานหรือการผลิต การแสดงผลของการวัดรังสีเป็นแบบตัวเลขหรือแบบดิจิตอล การแสดงค่าของรังสีจะเป็นของจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่วัดเลย ทำให้เราทราบว่ามีรังสีรั่วไหลเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เกิดขึ้นมีมากน้อยเท่าใด หน่วยการวัดเป็น มิลิโลเกรน ต่อ ชั่วโมง ช่วงการวัดอยู่ที่ 0.001-100 หรือถ้าเป็นหน่วย Counts per minute (cpm) เริ่มจาก 0.01-350000 หรือถ้าเป็นหน่วยการวัด ที่เป็น มาตรฐาน SI หน่วยการวัดจะเป็น ไมโครซีเวอร์ ต่อ ชั่วโมง ช่วงการวัด คือ 0.01 - 1100 หรือเป็นแบบ couter per second (cps) ค่าช่วงการวัดจะเริ่มจาก 0 - 3500 และเครื่องยังสามารถวัดค่าของรังสีแบบรวมสะสม ได้ถึง 40 ชั่วโมง รวมค่ารังสี สูงสุด 9,999,000 และ ยังมีสัญญาน ไฟสีแดงแสดงการตรวจจับรังสีรวมทั้งมีเสียงด้วยพร้อมกัน เสียงเตือนสามารถที่จะเปิด ปิดได้ สามารถตั้งเตือนไก้ถ้ารังสีเกินกว่าที่กำหนดไว้ เครื่องผ่านมาตรฐาน CE จากกลุ่มสหภาพยุโรป

การใช้งาน Radalert 100

 • เป็นเครื่องวัดรังสีที่ใช้งานส่วนบุคคล
 • ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่สงสัยว่ามีรังสี
 • ใช้เครื่องเพื่อตรวจรังสีรั่วไหล
 • ใช้เพื่อการตรวจสอบรังสีประจำวัน
 • ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรังสีจากปกติหรือไม่
 • ใฃ้ทดสอบนิวเคลียส์สำหรับแสดงหลักการทางฟิสิกส์
 • ใช้ตรวจสอบ กัมมันตภาพรังสีตามแร่ธรรมชาติ

สเปคของเครื่องวัดรังสีรุ่น Radalert 100

ตัวตรวจวัด Sensor:

• Halogen-quenched Geiger-Meuller detector (LND712)
• Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
• Side wall is 0.012" #446 stainless steel
• Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation สามารถตรวจวัด รังสีแอลฟา รังสีแกรมม่า รังสีเบต้า และรังสี เอ๊กซเรย์

การแสดงผล Display : เป็นตัวเลข 4 หลัก 4-digit liquid crystal display with mode indicators

Operating range:

ช่วงการทำงาน

  

mR/hr: .001-110

  

CPM: 0-350,000

  

µSv/hr: .01-1,100

  

CPS: 0-3,500

  

Total: 0-9,999,000 counts

  

Timer: up to 40 hours


การสอบเทียบ : ใช้ Cesium 137 (gamma)

ความไวต่อการวัด : 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137

ความเที่งตรง : ±10% typical; ±15% max. (mR/hr & mSv/hr modes)

การตั้งเตือน : ผู้ใฃ้สามรถที่ตั้งระดับการเตือนของเครื่องได้

สัญญาน : มีไฟสีแดงแสดงการวัดแต่ละครั้ง

สัญญานเสียง: มีเสียงทุกครั้งที่ทำการวัดรังสี และสามารถปิดได้ถ้าไม่ต้องการใช้

การต่อใช้งานภายนอก ภายใน:
• สามารถต่อ Output: Stereo 3.5 mm jack ส่งข้อมูลไป counts ที่ computers หรือ data loggers หรือ CMOS-compatible devices หรือ ต่อกับหูฟังก็ได้
• สัญานเข้าเป็น Mono 2.5 mm jack สำหรับการ สอบเทียบ

แหล่งพลังงาน: เป็นถ่าน  9-volt ; ใช้งานได้ประมาณ 2160 ชั่วโมง หรือ 625 hours ที่ 1 mR/hr with beeper off

ขนาดของเครื่อง : 150 x 80 x 30 mm (5.9" x 3.2" x 1.2")

น้ำหนัก : 225 grams (8 oz) including battery

อุปกรณ์เสริม : Computer cable and software (IBM PC compatible)

CE Certified

สเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโยไม่ต้องแจ้งหล่วงหน้า

 

The Radalert® 100 

เป็นเครื่องมือวัดรังสี x-ray เป็นเครื่องมือวัดรังสีแอลฟ่า เป็นเครื่องมือวัดรังสีเบต้า และเป็นเครื่องมือวัดรังสีแกรมม่า รวมทั้ง เครื่องวัดรังสี X-ray ด้วย 

The Radalert 100 is a general purpose geiger counter that measures alpha, beta, gamma, and x-radiation. Exciting new features of the Radalert 100 — as an upgraded version of the popular Radalert 50 — include a three-second update and a utility menu that allows you to change the default settings for several operating parameters. Its digital liquid crystal display (LCD) shows the current radiation level in your choice of milliroentgens per hour from .001 to 110 or counts per minute (cpm) from 0 to 350,000. When SI units are selected, the LCD shows readings in microsieverts per hour from .01 to 1100 or counts per second (cps) from 0 to 3,500. This instrument also offers an accumulated total and timer function, up to 9,999,000 counts and 40 hours. A red LED blinks and a beeper chirps with each count (the chirp can be muted). An audible alert sounds when the radiation reaches a user-adjustable level. The Radalert 100 meets CE certification requirements for Europe

Use the Radalert® 100 to:

 • Monitor personal radiation exposure
 • Monitor an area or perimeter
 • Detect radiation leaks and contamination
 • Ensure regulatory compliance
 • Monitor changes in background radiation
 • Demonstrate principles of nuclear physics
 • Check for radioactive minerals in the earth

Specifications:

Sensor:
• Halogen-quenched Geiger-Meuller detector (LND712)
• Mica end window density is 1.5-2.0 mg/cm²
• Side wall is 0.012" #446 stainless steel
• Detects Alpha, Beta, Gamma, and X-radiation

Display: 4-digit liquid crystal display with mode indicators

 

Operating range:

  

mR/hr: .001-110

  

CPM: 0-350,000

  

µSv/hr: .01-1,100

  

CPS: 0-3,500

  

Total: 0-9,999,000 counts

  

Timer: up to 40 hours


Calibration: Cesium 137 (gamma)

Sensitivity: 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137

Accuracy: ±10% typical; ±15% max. (mR/hr & mSv/hr modes)

Alert: User-adjustable alert level to 50 mR/hr & 160,000 CPM

Count light: Red LED flashes with each count

Audio: Beeper chirps for each count (can be muted)

Ports:
• Output: Stereo 3.5 mm jack sends counts to computers, data loggers, other CMOS-compatible devices, and headphones
• Input: Mono 2.5 mm jack provides electronic calibration input

Power: One 9-volt alkaline battery; average battery life is 2160 hours at normal background, 625 hours at 1 mR/hr with beeper off

Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9" x 3.2" x 1.2")

Weight: 225 grams (8 oz) including battery

Options: Computer cable and software (IBM PC compatible)

CE Certified

Specifications subject to change without notice.