บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์ เครื่องสลายประจุไฟฟ้าแบบปืน Air gun , Ionizer gun รุ่น ECO-S01

฿0.00
เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ประสิทธิภาพสูงรูปทรงแบบงูที่สามารถปรับโครงงอรูปทรงได้ตามที่ต้องการ รุ่น ECO-S01คุณลักษณะของเครื่องสลา
  • หมวดหมู่ : ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Air gun Ionizer
  • รหัสสินค้า : 000246

รายละเอียดสินค้า เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์ เครื่องสลายประจุไฟฟ้าแบบปืน Air gun , Ionizer gun รุ่น ECO-S01

เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์งูที่สามารถปรับโครงงอรูปทรงได้ตามที่ต้องการ รุ่น ECO-S01

ECO-S01 มีข้อดีหลายด้านเช่น สามารถที่จะใช้ได้กับสายการผลิตที่เป็นแบบต่อเนื่อง หริอแบบที่เรียกว่า  automatic  แรงลมที่เป่าออกมามีปริมาตรคงที่เสถียร ง่ายต่อการติดตั้ง การทำงานคงที่เสถียรตลอดอายุการใช้งาน ECO-S01 ถูกออกแบบมาปล่อยประจุกระจาย ตัวเครื่องออกบบให้สามารถดัดโค้งเข้าที่แคบๆที่อุปกรณ์ป้องกันแบบอื่นไม่สามารถที่จะซอกซ้อนเข้าไปได้  ถูกออกแบบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานๆจะไม่ถูกไฟฟ้าสถิตย์ช็อต ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้งานจะสัมผ้สถูกกับตัวเครื่อง

 คุณลักษณะของเครื่อง

 ECO-S01 ต้องใช้งานร่วมกับ ECO-H03T ซึ่งเป็น  แหล่งจ่ายไฟและเครื่องกำเหนิด ไฟแรงสูง

 เครื่อง ECO-H03T  สามารถที่จะต่อใช้งานกับ ECOS01 ได้ 2 เครื่อง

 

ECO-S01 ควรติดตั้งห่างจากตัวงานที่เราต้องการสลายประจุไฟฟ้า ห่างประมาณ 10-30 ซม. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่อง
 

ต้องการลมเข้าประมาณ 0.3-0.6 Mpa (40-80 psi)


 

ECO-S01 ตั้งต่อสายไฟสูงกับเครื่อง ECO-H03T
 

ECO-S01 ควรได้รับการติดตั้งโดยชั่งผู้ชำนาญการ

.

High performance AC Ionizing Air Snake


About Air Snake
ECO-SO1strengthened ionizing air snake is the smallest products in static-eliminating products and specially designed for automatic manufacture line and it features small volume, convenient installation, steady performance, etc. It's the ideal fittings of automatic sprinkling and smearing, high speed imprinter, plating and package machine and unique metal soft pipe design is more suitable for slots needed to be prevented from static.
ECO-S01 is installed at the position where the static generates easily and makes static-eliminating and dust-eliminating work automatic. It can connect manual control and pedal control to eliminate static and dust on the surface of products at the same time and the surface will no longer absorb dust.
This product is very safe. Operator will not be shocked by electricity, even though he touches the discharge needles for being careless. Also, no fire-striking phenomena occur on the condition that humidity of air is large and water content in compressed air is high.
ECO-S01 ionizing air snake need to be equipped with ECO-H03T high-voltage generator, or it can not work normally.
ECO-H03T can be connected and used with two sets of ECO
S01 at one time.
Installation and Use

ECO-S01 ionizing air snake should be fixed on a position 100~300mm away from protected goods and ensure that the air covers the protected objects.

 


Ensure the compressed air input must be clean and dry air and the air pressure range is 0.3-0.6Mpa.
Connect high-voltage down-lead with ECO-H03T and ensure they have good grounding.
Installation should be done by qualified electricians.

Warranty Promises
From delivery date on, we offer one-year warranty.
If the equipment is used abnormally, no warranty is available.
If no authorization, forbid to refit or replace the parts of the ionizing air snake.
If service or test is needed, please send this equipment to local supplier.
ECO gives solemnly promises:
 All customers enjoy 2
l times inspection for free in warranty period and in the meantime we will provide testing reports
 ECO will supply spare parts for replacement and maintenance
l in order to ensure that the products can be used normally in maintenance period.