บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

ECO-N01 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบจุด Ionizer nozzle รุ่น ECO-N01

฿0.00
เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบปืนหรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบปืนประสิทธิภาพสูง Air gun , Ionizer air gun
  • หมวดหมู่ : ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Air gun Ionizer
  • รหัสสินค้า : 000247

รายละเอียดสินค้า ECO-N01 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบจุด Ionizer nozzle รุ่น ECO-N01

เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบจุด ประสิทธิภาพสูง Ionizer nozzle รุ่น ECO-N01
 

คุณลักษณะของเครื่อง Ionizer nozzle รุ่น ECO-N01

 ECO-N01 มีข้อดีหลายด้านเช่น เป็นเครื่องสลายไฟฟาสถิตย์ ประสิทธิภาพสูง ทีมีขนาดเล็ก สามารถที่จะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นและสามารถที่จะใช้ได้กับสายการผลิตที่เป็นแบบต่อเนื่อง หริอแบบที่เรียกว่า  automatic  แรงลมที่เป่าออกมามีปริมาตรคงที่เสถียร ง่ายต่อการติดตั้ง การทำงานคงที่เสถียรตลอดอายุการใช้งาน
ECO-N01 ตัวเครื่องออกบบให้สามารถดัดโค้งเข้าที่แคบๆที่อุปกรณ์ป้องกันแบบอื่นไม่สามารถที่จะซอกซ้อนเข้าไปได้สามารถที่จะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่น ติดตั้งในที่ ที่ง่ายต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์  คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานๆจะไม่ถูกไฟฟ้าสถิตย์ช็อต ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้งานจะสัมผ้สถูกกับตัวเครื่อง

 

 คุณลักษณะของเครื่อง

ECO-N01 ต้องใช้งานร่วมกับ ECO-H03T ซึ่งเป็น  แหล่งจ่ายไฟและเครื่องกำเหนิด ไฟแรงสูง

 

เครื่อง ECO-H03T  สามารถที่จะต่อใช้งานกับ ECO-N01ได้ 2 เครื่อง

 

ควรติดตั้งห่างจากตัวงานที่เราต้องการสลายประจุไฟฟ้า ห่างประมาณ 10-30 ซม. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่อง
 

ECO-N01  ต้องการลมเข้าประมาณ 0.3-0.6 Mpa (40-80 psi)


 

ต้องต่อสายไฟสูงกับเครื่อง ECO-H03T
 

ควรได้รับการติดตั้งโดยชั่งผู้ชำนาญการ

.

High performance AC Ionizing Nozzlec

About it

ECO-NO1 strengthened ionizing dust-eliminating nozzle Is he minimal product of ECO series products. Specially designed for automatic manufacture line and it features small volume, convenient installation, steady performance, etc. Also, it's the ideal fittings of automatic sprinkling and smearing line, high-speed imprinter, plating and package machine.
ECO-N01 is installed at the position where the static generates easily and make static-eliminating and dust-eliminating work automatic. It can connect manual control with automatic control and eliminate static and dust on the surface of products and the surface will no longer absorb dust & particles.
This product is very safe. Operator will not be shocked by electricity, even though he touches the discharge needles for being careless. Also, no fire-striking phenomena occur on the condition that humidity of air is large and water content in compressed air is high.
ECO-N01 strengthened ionizing dust-eliminating air nozzle need to be equipped with ECO-H03T high-voltage generator at one time in order to use.
ECO-H03T can connect with 2 ECO-N01 to use at the same time.

Installation and Use
 ECO-N01 ionizing dust-eliminating Nozzle
l should be fixed on the position where it is 100-300mm away from protected goods and in the meantime ensure the airflow covers protected objects.
 Ensure the
l compressed air input must be clean and dry and the air pressure range is 0.3-0.6Mpa.
 Connect high-voltage down-lead with ECO-H03T and ensure they
l have good grounding.
 Installation should be done by qualified
l electricians.

Warranty Promises
From delivery date on, we offer one-year warranty.
If the equipment is used abnormally, no warranty is available.
If no authorization, forbid to refit or replace the parts of the ionizing air nozzle.
If service or test is needed, please send this equipment to local supplier.
ECO gives solemnly promises:
 All customers enjoy 2
l times inspection for free in warranty period and in the meantime we will provide testing reports
 ECO will supply spare parts for replacement and maintenance
l in order to ensure that the products can be used normally in maintenance period.