บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง เครื่องสลายประจุไฟฟ้าราว Ionizer bar , Bar Ionizering ECO-B01

฿0.00
เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizingรุ่น ECO-B01คุณลักษณะข
  • หมวดหมู่ : พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตแบบคานหรือแบบแท่ง Ionizer Bar
  • รหัสสินค้า : 000252

รายละเอียดสินค้า เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง เครื่องสลายประจุไฟฟ้าราว Ionizer bar , Bar Ionizering ECO-B01

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบแท่ง ประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B01

คุณลักษณะของเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์ ECO-B01 ทีมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้ ใช้งานได้กว้างหลายพื้นที่  ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์หรือสลายไฟฟ้าสถิตย์ จะใช้กับขั้นตอนการผลิตเช่น อุตสาหกรรมการตัดกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทางไฟฟ้าก็ใช้ในขั้นตออนการผลิตต่าง เฃ่น การปาดตะกั่วลงบนแผ่น PCB การซ่อม บอร์ด การทำความสะอาดพื้นผิว งาน ที่เกิดจากการเสียดสีของพลาสติก

 

คุณลักษณะของเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B01 ถูกออกแบบมาปล่อยประจุ  ECO-B01 ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะติดตั้งในที่ ที่ง่ายต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ตัวเครื่องจะทำการปล่อยประจุเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตย์ และขณะเดี่ยวกันถ้าไฟฟ้าสถิตย์ถูกสลายไปก็ทำให้ไม่มีมีฝุ่นมาเกาะที่ชิ้นงานได้เพราะไฟฟ้าสถิตย์จะดึงดูดฝุ่นมาสะสมที่ตัวชิ้นงาน

Ionizer bar รุ่น ECO-B01 ถูกออกแบบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานๆจะไม่ถูกไฟฟ้าสถิตย์ช็อต ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้งานจะสัมผ้สถูกกับตัวเครื่องก็ไม่ถูกช็อต

 

 คุณลักษณะของเครื่อง

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B01 ต้องใช้งานร่วมกับ with ECO-H02T or ECO-H02F  ซึ่งเป็น  แหล่งจ่ายไฟและเครื่องกำเหนิด ไฟแรงสูง เครื่องECO-H01T สามารถต่อ ECO-B01 ได้ถึง 4 ตัว

 

 

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B01 ระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 3-15 ซม. ※※เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B01 ควรได้รับการติดตั้งโดยชั่งผู้ชำนาญการ

 

 

High performance AC Ionizing Bar/Air Bar and High Voltage Generator

ECO-B01 Ionizing Copper Bar and ECO-B03 ionizing air copper bar belong to antistatic equipment. Installation and maintenance are easily done. They are ideal equipment for particles and static seriously contaminated areas of plastic process, rolling material cut, spinning, etc. It is suitable for locations where have regular air circulation.
ECO-B01/ECO-B03 needs to be equipped with ECO-H02T or ECO-H02F high-voltage generator in order to work normally. Customers' dimensions available.
ECO-B01 ionizing copper bar is more suitable for the distance: 100~120mm; ECO-B03 ionizing air copper bar is more suitable for the distance: 120~500mm;
ECO-H02T can be connected with two sets of ECO-B01 or ECO-B03 at one time; ECO-H02F can be connected with four sets of ECO-B01 or ECO-B03 at the same time.

Installation and Use
 ECO-B01 ionizing copper bar should
n be fixed a position 30~150mm away from protected goods. If the distance between ECO-B03 and protected goods is 100-600mm, the effect is the best.
 Ensure
n the compressed air input must be clean and dry air and the air pressure range is 0.3-0.6Mpa.
 Connect high-voltage down-lead with ECO-H03T and ensure they
n have good grounding.
 Installation should be done by qualified
n electricians.

Warranty Promises
From delivery date on, we offer one-year warranty.
If the equipment is used abnormally, no warranty is available.
If no authorization, forbid to refit or replace the parts of the ionizing bar.
If service or test is needed, please send this equipment to local supplier.
ECO gives solemnly promises:
 All customers enjoy 2 times
l inspection for free in warranty period and in the meantime we will provide testing reports
 ECO will supply spare parts for replacement and maintenance
l in order to ensure that the products can be used normally in maintenance period.