บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

วัดความหนาสารเคลือบผิวหรือความหนาสี Coating Thickness Measuring System รุ่น Coat master

฿0.00
Coat master เป็นเครื่องวัดความหนาสีที่สามารถทำงานตลอดเวลา เหมาะกับงานที่เป็นการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการที่มีของเสียเกิดจากการผลิต สามารถหยุดการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการผลิตได้ทันที
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดความหนาสีเคลือบผิว Coating thickness
  • รหัสสินค้า : 000804

รายละเอียดสินค้า วัดความหนาสารเคลือบผิวหรือความหนาสี Coating Thickness Measuring System รุ่น Coat master

Coating Thickness Measuring System
CoatMaster

Measure the thickness directly in the coating process

Reliable control of uncured powder coatings
The CoatMaster is well-suited for the non-contact and non-desctructive coating thickness measurement of uncured powder coatings on sheet steel without calibration. During this measurement procedure the CoatMaster first measures a reference coating that serves as comparison for subsequent measurements. Deviations from the reference are displayed in percentages. If the value of reference coating is known, it is also possible to generate absolute values in μm for the coating thickness prediction.

Reliable control of wet paint
The CoatMaster is well-suited for calibration-free measurement of wet, water-based paint on plastics. During this measurement procedure the CoatMaster first measures a reference coating that serves as comparison for subsequent measurements. Deviations from the reference are displayed in percentages, where the 100% value corresponds with the coating thickness of the reference. In addition, the device can also generate absolute coating thickness values in μm by means of a comparative measurement. For this purpose, the thickness of the dried reference coating is first determined with a micrograph.

It is possible to measure the coating thickness of wet zinc flake base coats and top coats. The displayed value is a prediction for the coating thickness after curing.

For manufacturers of industrial products with wet paint coating the benefits are:

  • Process control: The coating process is controlled and protocolled continuously and objectively.
  • Process safety: Coating thickness measurements of wet paint enable fast reactions to process deviations. Thus a new coating process can be applied in time.
  • Reduce coating defects: Possible deviations during the coating process are detected immediately. Thus, corrective action can be taken in time.
  • Save coating material: Due to continuous process control, the powder coating is applied with the optimal thickness.
  • Easy application: Measurements on all kinds of substrate geometries and materials can be carried out without recalibration. Objects with curves and edges can also be measured.
  • Precise and reproducible: The reproducibility of the CoatMaster measurement is higher than those of the magnetoinductive measurement and is not impaired by a rough and uneven surface.
  • Decrease run-in times: Thanks to continuous coating thickness measurement, the coating process for a new production series can be set up in a quick and optimal way.
/* Products stats */