บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดรังสีขนาดเล็ก รุ่่น นาโนคิท bGeigie Nano kit

฿0.00
เครื่องวัดรังสี นาโนคิท เป็นเครื่องวัดรังสีขนาดเล็กที่ สามารถพกพาไปไหน มาไหนได้สะดวก
 • หมวดหมู่ : เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ x-radiation meter
 • รหัสสินค้า : 000837

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดรังสีขนาดเล็ก รุ่่น นาโนคิท bGeigie Nano kit

ข้อมูลเครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสีรุ่น bGeiger nano kit บีไกเกอร์ นาโนคิท มี 3 ระบบการทำงานในตัวเดียวกัน

* มี โหมดการทำงานคือ bGeigie, xGeigie และ iGeigie

* การทำงานของ bGeigie mode คือ เป็นเครื่องวัดรังสีแบบเคลื่อนที่ พร้อมการแสดงค่าการวัด ในหน่วยวัดที่เป็น CPM และ uSv/hr, สามารถที่จะตั้งดาวเทียมได้ แสดง ค่าความสูง แสดงค่าระยะทางเป็น กิโล แสดงค่าการวัดเทียบ เป็นรัยีทางต่อชั่วโมง และ บันทีก วันเวลาในการวัดด้วย

* การทำงานใน โหมด xGeigie mode คือ โหมดการวัดรังสี แสดงค่าเป็นหน่วย uSv/hr, Max dose rate, doimeter, Bq/m2 display และแสดงวันเวลาการทำงาน และมี การเตือนเป็น ไฟ แอล อี ดี

* ก่ารทำงานในโหมด iGeigie output เป็นการทำงานแบบ iPhone out put ที่สามารถทำงานร่วมกับ แอพพลิเคชี่นของ Safecast iOS app สามารถที่จะส่งข้อมูลการวัดแบบทันที ไปที่ Safecast API

* หัววัดเป็นแบบ LND 7317.2 หลอด GM สามารถที่จะวัด รังสี แอลฟ่า รังสีเบต้า รังสีแกรมม่า 

* การออกแบบเครื่อง สามารถที่จะถอดฝาครอบออกเพื่อการวัดได้

* มี เครื่องรับGPS คุณภาพสูงติดตั้งที่เครื่องพร้อมกับ booter

* Wireless option สามารถเชื่อมต่อ bluetooth 802.15.4 สามารถส่งข้อมูกับ smartphone

* ม๊สัญญานไฟ สีฟ้ากระพริบทุกครั้งที่ มีการตรวจวัดรังสี

* สัญญานไฟสีแดง สำหรับการบันทึก หรือ แสดงสัญญาน เตือน

* สัญญานไฟสีส้ม สำหรับการชาตร์ไฟ

* มีการแสดงแบตเตอรี

* แบบเตอรี่สามารถใช้งานได้ประมาณ 40 ชม.

*สามารถใส่ SD card 2 Gb

* มีสวิทซ์ เลือกโหมดการทำงาน

Product Description

bGeigie Nano Kit

If you know how to solder (or want to spent 10 minutes learning how) you can build the Nano Kit in an evening, and be Safecasting the next day.  The bGeigie Nano can take individual spot readings, and if attached to your car will collect geotagged radiation data that can be uploaded to:

Specifications

 • Product Manual: Manual
 • Three Systems in One:
  • bGeigie, xGeigie and iGeigie
  • bGeigie mode – mobile radiation sensor with display indicator in CPM and µSv/hr, number of satellites locked, height (m), distance traversed (km), total duration of measurement (h:m) and time stamp (dd:hh:mm:ss)
  • xGeigie mode – geiger counter mode (no logging) with display indicator for µSv/hr dose-rate (Cs-137), max dose-rate, dosimeter, Bq/m2 display (Cs-137), time stamp and Alarm LED
  • iGeigie output – iPhone compatible output for Safecast iOS app. iPhone app shows dose rate and can upload data realtime to Safecast API.
  • Sensor: LND 7317, 2” pancake GM tube with IMI iRover HV supply; capable of measuring Alpha, Beta and Gamma radiation
  • Modular design – main unit can be taken out of case to use as surface contamination survey meter
  • High quality GPS receiver with external booster antenna connector
  • Wireless option – bluetooth, 802.15.4 or Wifi supported through Xbee socket – send data wirelessly to bGeigie Ninja or smartphone (Experimental; wireless components not included in kit)
  • Blue Indicator LED for every nuclide detected (with cool afterglow)
  • Red Indicator LED for “recording” (bGeigie mode) or “alarm” (xGeigie mode) indicators
  • Orange indicator LED for charge status
  • Battery status indicator on OLED display, with low Battery alarm
  • Function button (user assignable)
  • Buzzer (can be switched off)
  • 2000 mAh battery for approx. 40-hour nonstop operation in bGeigie mode. USB chargeable
  • Memory: 2Gb SD micro card (included)
  • Hot switch between bGeigie and xGeigie mode (in xGeigie mode recording is paused)
  • Many parameters configurable through config file on SD card (e.g. user name, conversion factor for µSv/hr and Bq/m2, time interval, etc)
  • OLED display: 128×64 high contrast, two OLED display sizes supported
  • Realtime clock
  • Watertight, shock resistant Pelican 1010 micro case in Black.
  • Carry strap and hook attachment (for car, cycling, walking, airplane, etc)
  • Fits into “Topeak” Bicycle top bar case for US on road bikes (not included)
  • Dual CPU: Atmel, Arduino. Open-source software