บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องวัดรังสีแบบเตือนด้วยแสง Radiation Inspector Alert with Lighting Alarm

฿0.00
เครื่องวัดรังสีที่เป็นแบบ survey meter หรือ แบบเคลื่อนที่ ก็สามารถที่จะติดตั้งประจำตำแหน่งได้
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ x-radiation meter
  • รหัสสินค้า : 000843

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดรังสีแบบเตือนด้วยแสง Radiation Inspector Alert with Lighting Alarm

https://www.youtube.com/watch?v=cXYP85mMgLc

เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์หรือรังสีแกรมม่าที่เป็นเคลื่อนที่ได้หรือบางทีเรียกว่า survey meter ส่วนใหญ่จะเป็นการเตือนค่าของรังสีเกินเมือเกิดรังสีเกินที่กำหนดด้วยเสียงเท่านั้น แต่เนื่องจากการติดตั้งเครื่องวัดรังสีภายในโรงงานหรือสถานที่ ที่มีเสียงดังมากๆทำให้ เมื่อเกิดการรั่วไหลรังสีหรือรังสีที่เกินค่าที่กำหนดจะไม่ได้ยินเสียงเตือนที่ดังมาจากตัวเครื่องซึ่งถูกออกแบบมาดังระดับกลางสามารถที่จะได้ยินในบริเวณที่จำกัด หรือ ต้องอยู่ไกล้กับเครื่องวัด แต่ เราสามารถที่จะเพิ่มระบบไฟเตือน เข้าไปในเครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ หรือเครื่องวัดรังสีแกรมม่า ที่เป็นแบบ survery meter หรือ แบบเคลื่อนที่ได้ และทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพการเตือน ทำให้การมองเห็นการเตือนได้จากระยะไกล ซึ่งทำให้เห็นชัดในที่ ที่มีเสียงดัง เครื่องวัดรังสีที่เป็นแบบที่เป็นแบบเคลื่อนที่นำมาติดตั้งประจำที่ โดยการเพิ่มระเตือนด้วยแสง สามารถที่ ทำให้ประหยัด งบประมาณ อย่างมาก และ คุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อเป็นไปตามมาตราฐานความปลอดภัยของการใช้ รังสี เพื่อให้เกิประโยชน์ สุงสุดและลดความเสี่งที่เกิดจากการใช้รังสีให้ได้มากที่สุดหรือไม่เสี่ยงเลย

เครื่องวัดรังสีรุ่น Inspector Alert เป็นเครื่องวัดรังสีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพยอดเยี่ยมจากอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องวัดรังสีที่ออกแบบเครื่องวัดรังสีที่สามารถครอบคุ้มย่านการวัดได้อย่างครอบคุ้ม รุ่น อินเปคเตอร์อเริส เป็นเครื่องมือวัดรังสี x-ray หรือ เอ็กซเรย์ เป็นเครื่องมือวัดรังสีอัลฟ่า เป็นเครื่องมือวัดรังสีเบต้า เป็นเครื่องมือวัดรังสีแกรมม่า และ วัดรังสี x-ray เป็นเครื่องวัดรังสีที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัดพอเหมาะกับการพกพา เป็นเครื่องที่มีการควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งสามารถวัดค่าปริมาณรังสีในระดับต่ำ ของรังสีอัลฟ่า รังสีเบต้า รังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์ การแสดงผลเป็นระบบดิจิตอลเป็นตัวเลข และมีการแสดงสัญญาณไฟสีแดงแสดงการนับปริมาณรังสีพร้อมเสียงเมื่อเครื่องมือตรวจวัดค่ารังสีได้ แต่ละครั้ง และยังมีความสามารถในการตั้งเวลาในการอ่านค่ารังสีได้ การปรับเทียบการอ่านค่าให้แม่นยำอยู่ภายนอกและการปรับค่าการแจ้งเตือนได้  และเครื่องวัดรังสีรุ่น Inspector alert  เป็น เครื่องวัดรังสีรุ่น ที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ ส่วนเสริมเพื่อที่จะแสดงการเตือน หรือ alarm  เป็น เสียง พร้อมแสงก็ได้ หรือ ดังนั้นใน ที่ๆ มีเสียงดังมากๆจากการทำงานการ ใช้ระบบเตือนด้วยแสง จะมีประสิทธืภาพกว่า เสียงอย่างเดียว

หัวตรวจวัด

หัวตรวจวัดของเครื่องวัดรังสีแบบ inspector alert เป็นแบบ GM อยู่ภายในเครื่อง โดยมีช่องการรับรังสีหุ้มด้วยแผ่นไมก้า ซึ่งมีความหนาแน่นระหว่าง 1.4 ถึง 2.0 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัววัดขนาด 45 มิลลิเมตร หรือ 1.75 นิ้ว ที่กล่องด้านหน้าได้มีเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของหัววัดด้วย

ช่วงเวลาเฉลี่ยในการสุ่มวัดของเครื่อง

ช่วงเวลาเฉลี่ยการสุ่มวัดของเครื่อง เมื่อทำการวัดรังสีจะแสดงค่าการสุ่มวัดทุกๆ 3 วินาที  แต่ที่ปริมาณรังสีระดับธรรมชาติ (low background) หรือ รังสีต่ำมาก จะวัดช่วงเวลาเฉลี่ยแบบเคลื่อนไหว โดยแสดงค่าทางรังสีในทุกๆ ช่วงเวลา 30 วินาที และช่วงเวลาเฉลี่ยจะสั้นลงเมื่อระดับปริมาณรังสีมากขึ้น

ช่วงในการวัดค่าปริมาณรังสี

หน่วย : mR/hr – 0.001 (1mR/hr) ถึง 100 หรือ จำนวนนับต่อนาที (CPM) – 0 ถึง 350000

หน่วย: mSv/hr – 0.01 ถึง 1000 หรือ จำนวนนับต่อวินาที (CPS) – 0 ถึง 5,000

จำนวนนับสูงสุดหรือตั้งเวลาได้สูงสุด – เมื่อนับค่าได้จาก 1 ถึง 9,999,000

ค่าความแม่นยำของการวัดหรือการสอบเทียบ (เทียบกับการวัดจากต้นกำเนิดรังสี Cs-137)

หน่วย: mR/hr คือ + 15 % สูงสุดในช่วงวัด 0 ถึง 100

หน่วย µSv/hr คือ + 15 % สูงสุดในช่วงวัด 0 ถึง 1000

หน่วย CPM คือ + 15 % สูงสุดในช่วงวัด 0 ถึง 350,000

 ค่า Energy sensitivity 

 

Beta
C-14 (49 keV avg. 156 keV max.): 5.3%
Bi-210 (390 keV avg. 1.2 MeV max.): 32%
Sr-90 (546 keV and 2.3 MeV): 38%
P-32 (693 keV avg. 1.7 MeV max.): 33%
Alpha
Am-241 (5.5 MeV): 18%

 

อุปกรณ์ที่ให้กำลังไฟ

ถ่าน 9-volt alkaline 1 ก้อน โดยสามารถใช้งานได้ประมาณ 2,160 ชั่วโมง

 

อุณหภูมิ

อุณหภูมิที่ใช้งานอยู่ในช่วง -10 oC - 50 oC