บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง Ionizer bar ECO-B04

฿0.00
เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizingรุ่น ECO-B04คุณลักษณะของ
  • หมวดหมู่ : พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตแบบคานหรือแบบแท่ง Ionizer Bar
  • รหัสสินค้า : 000250

รายละเอียดสินค้า เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง Ionizer bar ECO-B04

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แท่ง Ionizer bar รุ่น ECO-B04

คุณลักษณะของเครื่อง  รุ่น ECO-B04 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ประสิทธิภาพสูง ทีมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้ ใช้งานได้กว้างหลายพื้นที่  ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์หรือสลายไฟฟ้าสถิตย์ จะใช้กับขั้นตอนการผลิตเช่น อุตสาหกรรมการตัดกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทางไฟฟ้าก็ใช้ในขั้นตออนการผลิตต่าง เฃ่น การปาดตะกั่วลงบนแผ่น PCB การซ่อม บอร์ด การทำความสะอาดพื้นผิว งาน ที่เกิดจากการเสียดสีของพลาสติก

 

ECO-B04 ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะติดตั้งในที่ ที่ง่ายต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ตัวเครื่องจะทำการปล่อยประจุเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตย์ และขณะเดี่ยวกันถ้าไฟฟ้าสถิตย์ถูกสลายไปก็ทำให้ไม่มีมีฝุ่นมาเกาะที่ชิ้นงานได้เพราะไฟฟ้าสถิตย์จะดึงดูดฝุ่นมาสะสมที่ตัวชิ้นงาน ECO-B04ถูกออกแบบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานๆจะไม่ถูกไฟฟ้าสถิตย์ช็อต ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้งานจะสัมผ้สถูกกับตัวเครื่องก็ไม่ถูกช็อต

 

 คุณลักษณะของเครื่อง

เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar รุ่น ECO-B04 ต้องใช้งานร่วมกับ ECO-H01T/F ซึ่งเป็น  แหล่งจ่ายไฟและเครื่องกำเหนิด ไฟแรงสูง เครื่องECO-H01T สามารถต่อ ECO-B04 ได้ถึง 2 ตัว หรือเป็นรุ่น ECO-H01F สามารถที่จะต่อร่วมกับ ECO-B04 ได้ถึง 4 ตัว

 

 

Ionizer bar รุ่น ECO-B04 ติดตั้งง่ายสะดวกต่อการทำงานและใช้งาน การสลายประจุไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง
 

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราว รุ่น ECO-B04 สามรถที่จะใช้งานได้ทั้งแบบมีแหล่งและไม่มีแหล่งลม ถ้าไม่มีแหล่งลม ระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 2-6 ซม. แต่ถ้ามีแหล่งลมระยะการทำงานอยูที่ 6-60 ซม.

 

 

※※มีไฟแสดงการทำงานของการทำงานทุกขั้นตอน สามารถทำประจุสมดุลได้ที่ ≤±15V

 

 

※※ ECO-B04 ควรได้รับการติดตั้งโดยชั่งผู้ชำนาญการ

 

High performance AC Ionizing Air Aluminum Bar

About it
ECO-B04 Ionizing Air Aluminum Bar is a kind of high Performance bar-type ionizer. It features short static-eliminating time, small size, convenient installation, etc. Apply to static contaminated areas of rolling materials cut, transversely and process before printing in spinning line, printing line, plastic process line, etc. It has standard diameter and can be made according to customers' specifications. Usually, it can be equipped with rolling material cutting machine, paper-cutting machine, printing devices, etc.
This product is very safe. Operator will not be shocked by electricity, even though he touches the discharge needles for being careless. Also, no fire-striking phenomena occur on the condition that humidity of air is large and water content in compressed air is high.
ECO-B04 ionizing aluminum bar can work when it is equipped with ECO-H01T/F high-voltage Generator. ECO-B04 is a multi-functional device and it can work with air source or without air source. The sizes can be ordered according to customers' need.
ECO-H01T can connect two sets ECO-B04 at one time and they can be used at one time; ECO-H01F can connect 4 sets ECO-B04 at one time and they can be used at the same time.

Working Distance
 20mm
60mml
(ECO-B04)without air source
 60mm
600mm (ECO-B04)l
with air source

Warranty Promises
From delivery date on, we offer one-year warranty.
If the equipment is used abnormally, no warranty is available.
If no authorization, forbid to refit or replace the parts of the ionizing bar.
If service or test is needed, please send this equipment to local supplier.
ECO gives solemnly promises:
 All customers enjoy 2 times inspection for free in warranty
l period and in the meantime we will provide testing reports
 ECO will supply
l spare parts for replacement and maintenance in order to ensure that the products can be used normally in maintenance period.