บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด Tel 02-053-8308, 02-914-2075 , MB : 086-331-2488 Fax : 02-914-4747 E-mail:[email protected]

เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง เครื่องสลายประจุไฟฟ้าราว Ionizer bar , Bar Ionizering ECO-B02

฿0.00
MB : 087-687-2784Tel. 02-914-2075 เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizingรุ่น ECO-B02
  • หมวดหมู่ : พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตแบบคานหรือแบบแท่ง Ionizer Bar
  • รหัสสินค้า : 000251

รายละเอียดสินค้า เครื่องป้องกันไฟ้ฟ้าสถิตย์แบบแท่ง เครื่องสลายประจุไฟฟ้าราว Ionizer bar , Bar Ionizering ECO-B02

MB : 087-687-2784  Tel. 02-914-2075 

 

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02

คุณลักษณะของเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-แบบราวหรือแบบแท่ง เป็นเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ประสิทธิภาพสูง ทีมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้ ใช้งานได้กว้างหลายพื้นที่  ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์หรือสลายไฟฟ้าสถิตย์ จะใช้กับขั้นตอนการผลิตเช่น อุตสาหกรรมการตัดกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทางไฟฟ้าก็ใช้ในขั้นตออนการผลิตต่าง เฃ่น การปาดตะกั่วลงบนแผ่น PCB การซ่อม บอร์ด การทำความสะอาดพื้นผิว งาน ที่เกิดจากการเสียดสีของพลาสติก

 

คุณลักษณะของเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02ถูกออกแบบมาปล่อยประจุ

คุณลักษณะของเครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะติดตั้งในที่ ที่ง่ายต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ตัวเครื่องจะทำการปล่อยประจุเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตย์ และขณะเดี่ยวกันถ้าไฟฟ้าสถิตย์ถูกสลายไปก็ทำให้ไม่มีมีฝุ่นมาเกาะที่ชิ้นงานได้เพราะไฟฟ้าสถิตย์จะดึงดูดฝุ่นมาสะสมที่ตัวชิ้นงาน

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02ถูกออกแบบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานๆจะไม่ถูกไฟฟ้าสถิตย์ช็อต ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้งานจะสัมผ้สถูกกับตัวเครื่องก็ไม่ถูกช็อต

 

 คุณลักษณะของเครื่อง

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02ต้องใช้งานร่วมกับ ECO-H01T/F ซึ่งเป็น  แหล่งจ่ายไฟและเครื่องกำเหนิด ไฟแรงสูง เครื่องECO-H01T สามารถต่อ ECO-B04 ได้ถึง 2 ตัว หรือเป็นรุ่น ECO-H01F สามารถที่จะต่อร่วมกับ ECO-B02 ได้ถึง 4 ตัว

 

 

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  ECO-B02 ติดตั้งง่ายสะดวกต่อการทำงานและใช้งาน การสลายประจุไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง
 

เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02 สามรถที่จะใช้งานได้ทั้งแบบมีแหล่งและไม่มีแหล่งลม ถ้าไม่มีแหล่งลม ระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 2-6 ซม. แต่ถ้ามีแหล่งลมระยะการทำงานอยูที่ 6-60 ซม.

 

 

※※เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02 มีไฟแสดงการทำงานของการทำงานทุกขั้นตอน สามารถทำประจุสมดุลได้ที่ ≤±15V


※※เครื่องสลายประจุไฟฟาสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่ง หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบราวหรือแบบแท่งประสิทธิภาพสูง Ionizer bar , bar Ionizing  รุ่น ECO-B02 ควรได้รับการติดตั้งโดยชั่งผู้ชำนาญการ